Napísali o nás ...

- mesačník Propagand (12.2018)

- dvojtýždenník Dunajskostredský hlásnik č. 18/2018 (28. november 2018)

- Župný magazín  Rodný môj kraj č. 10/2017

- týždenník Csallóköz - Žitný ostrov  č.22 ( 1. jún 2016)

- dvojtýždenník Naše novinky  č. 20/2015

- týždenník Csallóköz - Žitný ostrov č.37 ( 9. sept. 2015)

- dvojtýždenník Naše novinky  č. 13/2015

- týždenník Csallóköz - Žitný ostrov č.25 ( 16. jún 2015)

- dvojtýždenník Naše novinky  č. 11/2015

- Župný magazín Rodný môj kraj č.15/2014

- Župný magazín Rodný môj kraj č.14/2014

- dvojtýždenník Naše novinky č. 12/2014 

- dvojtýždenník Naše novinky č. 10/2014

- dvojtýždenník Naše novinky č. 5/2014

 - týždenník Csallóköz - Žitný ostrov č.22 ( 27. máj 2014) 

 - Studňa Európy č.5/2013

 - týždenník Csallóköz - Žitný ostrov č.13 ( 25. marec 2014) 

 - týždenník Csallóköz - Žitný ostrov č.47 ( 19. november 2013)

 - týždenník Csallóköz - Žitný ostrov č.23 ( 4. jún 2013)

 - týždenník Csallóköz - Žitný ostrov č.22 ( 28. máj 2013)

 - týždenník Csallóköz - Žitný ostrov č. ( marec 2013) 

 - týždenník Csallóköz - Žitný ostrov č.25 ( 19. jún 2012) 

 - týždenník Csallóköz - Žitný ostrov č.22 ( 29. máj 2012)

 - týždenník Csallóköz - Žitný ostrov č.21 ( 22. máj 2012)

 - týždenník Csallóköz - Žitný ostrov č.20 ( 15. máj 2012)

 - týždenník TV OKO 17/2012

 - týždenník Csallóköz - Žitný ostrov č.18 ( 1. máj 2012)

 - Programový bulletin Žitnoostrovského osvetového strediska - dramatický krúžok - divadelná hra

 - publikácia "Červené stužky" 

 - týždenník Csallóköz - Žitný ostrov  č. 41 ( 11. október 2011 )

 - týždenník Csallóköz - Žitný ostrov  č. 39 ( 27. september 2011 )

 - týždenník Csallóköz - Žitný ostrov  č. 10 ( 9. marec 2010 )

 - Rodina a škola

 - týždenník Csallóköz - Žitný ostrov  č. 50 ( 7. december 2010 )

 - týždenník Csallóköz - Žitný ostrov  č. 50 ( 8. december 2009 )

 - týždenník Csallóköz - Žitný ostrov  č. 48 ( 25. november 2008 )

 - týždenník Csallóköz - Žitný ostrov  č. 23 ( 29. máj 2007 )