Viete, že .... ?

      Školský rok 2018/2019
.....Viktor Baán z triedy Oktáva získal 2. miesto v  Súťaži o najlepšiu študentskú esej 2018 v nemeckom jazyku (vyhodnotenie)        diplom
       Školský rok 2017/2018
.....Kata Kósaová z II.A triedy získala 1. miesto na medzinárodnom turnaji v zápasení Žitnoostrovský pohár (diplom)
.....Viktória Bokrosová z II.A triedy získala 3. miesto na medzinárodnom turnaji v zápasení Žitnoostrovský pohár (diplom)
..... študenti našej školy pri jesennom zbere papiera nazbierali 12 021 kg papiera, najviac vyzbierala trieda Sexta 2149 kg, trieda Kvinta bola najlepšia v tom, že priemerne vyzbierali najviac  t.j. 120 kg na žiaka a najlepšia zberačka bola Noémi Varga z IV.A triedy, ktorá sama doniesla 1040 kg
.....Viktória Bokrosová z II.A triedy získala 3. miesto na Majstrovstvách Slovenska v zápasení (diplom)
.....Veronika Kelemenová z Tercie získala 1. miesto na okresnej súťaži Hviezdoslavov Kubín (diplom)
.....Kristína Dubovská z Tercie získala 1. miesto na okresnej súťaži Hviezdoslavov Kubín (diplom)
.....Katarína Bíróová z Tercie získala 1. miesto na okresnej súťaži Hviezdoslavov Kubín (diplom)
.....Kata Kósaová z II.A triedy získala 1. miesto na Majstrovstvách Slovenska v zápasení (diplom)
.....Marek Sartoris, študent Sexty obsadil 1. miesto v krajskom kole Geografickej olympiády,  na celoštátnom kole v kategórii B získal 3. miesto (diplom) a v celoslovenskom hodnotení získal " Cenu Michala Zaťka"  najlepší súťažiaci v celoštátnom kole GO v kat. A,B,Z.(diplom)Študenta pripravovala p.uč. Klára Strigačová
     
     
     Školský rok 2016/2017
.... študenti našej školy pri jesennom zbere papiera nazbierali 14 111 kg papiera    
.....študenti Jozef Minárik, Marek Bazsó zo Sekundy, Adrian Žilinský z Prímy, Samuel Klement, Kitti Bernáth z  Kvarty a Gregor Andrej Haramia z Tercie úspešne absolvovali školské kolo geografickej olympiády a postupujú do okresného kola.
......študenti Adrian Žilinsky, Katarína Poórová, Attila Csiba, Tomáš Matus, Patrik Neuschwendtner z Pímy, Miriam Záhorcová z Tercie, Jozef Minárik zo Sekundy úspešne absolvovali školské kolo Pytagoriády 
......v celoslovenskej súťaži "Chémia pod pokrievkou - Skús pokus" naša škola získala diplom  "Najaktívnejšia škola na Slovensku".    Vedúca projektu PaeDr. Zdenka Šafránková.
Za vzornú reprezentáciu školy ďakujeme žiakom: Adrian Žilinský - Príma, Katarína Bíróová, Nina Dubovská, Anna Mária Fülöp, Anabela Beatrix Gaálová, Veronika Kelemenová,Jozef Minárik, Viktória Puppkaivová, Barbora Sinová - Sekunda, Jakub Holek, Miroslav Žiak - Tercia, Kristián Katona, László Krištof Donát,Mário Rigo, Dávid Schwartz, Péter Stern, Adam Tučný - Kvarta.
Žiaci získali pre školu : 1.Periodickú sústavu prvkov - najnovšia verzia na stenu 2.Ďalekohľad zväčšuje 60k rát 3.Mikroskop  - zväčšuje 300 - 1200x
..... Jozef Minárik zo Sekundy získal 2. miesto na okresnom kole Pytagoriády
......Jozef Minárik zo Sekundy získal 1. miesto v medzinárodnej súťaži Matematický Klokan ( 100% úspešnosť)
......Marek Sartoris z Kvinty získal 3. miesto v krajskom kole Geografickej olympiády (diplom)
......náš školský DOBRÝ ANJEL vyzbieral a venoval chorým a na pomoc odkázaným pacientom v tomto školskom roku sumu 329,56€. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli a pomohli.
.... študenti našej školy pri jarnom zbere papiera nazbierali 12 572,5 kg papiera 
     Školský rok 2015/2016
..... študenti našej školy pri jesennom zbere papiera nazbierali 15 582,5 kg papiera    (75,3 kg na žiaka)
.....Adam Szalai zo Sexty  získal 1. miesto vo na Majstrovstvách Európy v kempe -  kempo kumite (diplom)
.....v školskom kole Geografickej olympiády v kategórii F na prvých troch miestach sa umiestnili žiaci:                              1.miesto -Gregor Andrej Haramia zo Sekundy, 2. miesto - Jakub Holek zo Sekundy, 3. miesto- Jozef Minárik z Prímy
.....v školskom kole Geografickej olympiády v kategórii E na prvých troch miestach sa umiestnili žiaci:                                     1.miesto - Ariela Šťastná z Kvarty, 2. miesto - Kitti Bernáth z Tercie, 3. miesto - Marek Sartoris z Kvarty 
..... v školskom kole Pytagoriády sa umiestnili žiaci nasledovne:                                                                                                  kategória P6: 1. miesto - Marek Bazsó, 2. miesto - Laura Mészárosová a Jozef Minárik                                                           kategória P7: 1. miesto - Roman Panáček, 2. miesto - Miriam Záhorcová                                                                                kategória P8: 1. miesto -Tomáš Takács, 2. miesto - Kitti Bernáth
.....žiaci našej školy (Derzsi Teodor, Katona Erik, Sárközy László, Stern Peter)  zíslali1. miesto na Okresnom kole chlapcov v stolnom tenise(diplom)
.....Náš školský DOBRÝ ANJEL vyzbieral a venoval chorým a na pomoc odkázaným pacientom v tomto školskom roku sumu 336,30€. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli a pomohli.
.....žiaci našej školy pri jarnom zbere papiera vyzbierali 11 540 kg papiera
..... Na geografickej olympiáde úspešne reprezentovali školu: Gregor Andrej Haramia ( Sekunda) - krajské kolo4. miesto
Ariela Šťastná (Kvarta) - krajské kolo - 5. miesto, Michael Andruch (Oktáva) - celoštátne kolo-  5. miesto.
  
    Školský rok 2014/2015
.....Michael Andruch zo Septimy dostal ocenenie predsedu TTSK za mimoriadne úspechy dosiahnuté vo vedomostných súťažiach a geografickej olympiáde
.....študenti našej školy dostali ďakovný list od Združenia na pomoc s mentálnym postihnutím za charitatívnu pomoc
.....študenti 2.A triedy (Diana Húsvéthová, Štefan Horony, Zsolt Bereczky) získali2. miesto v krajskom kole súťaže 
"Kraj, ktorý je mojím domovom"
.....študenti našej školy v rámci zbierky "Biela pastelka" vyzbierali 114,60€
.....žiačky našej školy dosiahli 1. miesto v okresnom kole vo volejbale dievčat  ZŠ  (diplom)
.....žiaci našej školy dosiahli 1. miesto na MO vo volejbale žiakov ZŠ (diplom)
.....študenti našej školy dosiahli 1. miesto na MO vo volejbale stredných škôl (diplom)
.....študentky našej školy dosiahli 1. miesto na MO vo volejbale stredných škôl (diplom)
.....žiačky našej školy dosiahli 3. miesto vo volejbale na Školských majstrovstvách trnavského kraja (diplom, fotka)
.....Ariela Šťastná z Tercie obsadila 2. miesto v okresnom kole geografickej olympiády a postúpila do krajského kola
.....Zsolt Bereczky z II.A úspešne absolvoval školské kolo geografickej olympiády a postúpil do krajského kola
..... Michael Andruch zo Septimy nás získal 2. miesto v krajskom kole geografickej olympiády a postúpil do celoštátneho kola(diplom)
.....Alexandra Blehová a Michael Andruch zo Septimy úspešne reprezentovali školu v krajskom kole SOČ a Michael Andruch z prvého miesta postúpil do celoštátneho kola
.....študenti našej školy pri jarnom zbere papiera nazbierali 14 890 kg papiera    (65,3 kg na žiaka)
..... Náš školský DOBRÝ ANJEL vyzbieral a venoval chorým a na pomoc odkázaným pacientom v tomto školskom roku sumu 417,77€. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli a pomohli.
     
 Školský rok 2013/2014
.....Lukáš Procházka z Oktávy  získal 1. miesto vo fotografickej súťaži na tému " Veda a technika pod lupou" (diplom, fotka)
.....Linda Gálffyová zo Sekundy získala 1. miesto v obvodnom kole súťaže Šaliansky Maťko
.....Kántor Kevin z  Tercie získal 1. miesto na Vianočnej latke v skoku do výšky v 1. kategórii chlapcov (150cm)
.....Vízváry Ladislav z  Oktávy získal 1. miesto na Vianočnej latke v skoku do výšky v 3. kategórii chlapcov (165cm)
.....Vargová Linda zo Sekundy získala 1. miesto na Vianočnej latke v skoku do výšky v 1. kategórii dievčat (115cm)
.....Jurčová Michaela z Tercie získala 1. miesto na Vianočnej latke v skoku do výšky v 2. kategórii dievčat (135cm)
.....Laura Kariková z Tercie získala 2. miesto v okresnom kole geografickej olympiády
.....Michael Andruch zo Sexty získal 2. miesto v krajskom kole geografickej olympiády
.....Kitti Bernáth, László Sárközy z Prímy, Ariela Šťastná, Marek Sartoris zo Sekundy, Kristína Rózsová z Tercie a Peter Kelemen z Kvarty úspešne reprezentovali našu školu na okresnom kole geografickej olympiády.
.....žiačky našej školy získali 1. miesto v okresnom kole vo volejbale dievčat
.....žiaci našej školy získali 3. miesto v okresnom kole vo volejbale žiakov
.....študentky našej školy získali 1. miesto v okresnom kole vo volejbale dievčat SŠ
.....študenti našej školy získali 1. miesto v okresnom kole vo volejbale študentov SŠ
.....žiačky našej školy získali 3. miesto na Školských majstrovstvách trnavského kraja vo volejbale (diplom)
.....Jana Kahancová z Oktávy získala 1. miesto na Majstrovstvách Slovenskej republiky v šachu dievčat do 18 rokov (diplom)
.....študenti našej školy na Deň narcisov vyzbierali 286,80 € (fotka1,   fotka2 )
.....študenti našej školy pri jarnom zbere papiera nazbierali 14 943 kg papiera
.....divadelný súbor  3.A triedy "Sparkling star´s dust" na 15. ročníku divadelného festivalu v Nitre za predstavenie "Brány"  získal diplom za vyzreté herecké výkony, originálny autorský scenár, silnú emocionálnu výpoveď a výborný klavírny výkon .
.....divadelný súbor Kvarty na 15. ročníku divadelného festivalu v Nitre za predstavenie " A night´s tale" získal diplom za výbornú jazykovú úroveň, spracovanie aktuálnej témy a herecké nasadenie.
.....Michael Andruch zo Sexty je úspešným riešiteľom celoštátneho kola geografickej olympiády (diplom)
.....študenti našej školy získali diplom za aktívny prístup k ochrane životného prostredia v rámci projektu VII. Studňa Európy-
zachráň živú vodu 2013 (diplom)
.....Erika Márkusová zo Sexty získala certifikát za účasť na krajskej prehliadke Stredoškolskej odbornej činnosti 
.....Adam Szalai z Kvarty získal 3. miesto vo Svetovom pohári v kempe - full kempo (diplom)
.....Adam Szalai z Kvarty získal 3. miesto vo Svetovom pohári v kempe - semi kempo (diplom)
.....študentky našej školy získali 4. miesto na Župnej olympiáde vo volejbale dievčat (diplom)
.....študenti našej školy získali 4. miesto na Župnej olympiáde vo volejbale chlapcov (diplom)
.....žiaci a zamestnanci našej školy v školskom roku 2013/14 prispeli sumou 415,57€ na zbierku "Dobrý anjel"
.....Nick Pongrácz z Kvarty získal 2. miesto na OK v atletike starších žiakov - vrh guľou (diplom)
.....Peter Kelemen z Kvarty na Prehliadke talentov ZUŠ získal diplom - Talent roka (diplom)
.....žiaci 1.A triedy získali 1. miesto v územnej súťaži "Družstvá prvej pomoci" (diplom)
.....žiaci 1.A triedy získali 2. miesto v územnej súťaži "Družstvá prvej pomoci" (diplom)
.....Zoltán Alföldi z III.A dosiahol 3. miesto na klavírnej súťaži Piano v modernom rytme v kategórii sólo hra (diplom)
.....Laura Kariková z Tercie získala 2. miesto na okresnom kole Geografickej olympiády(diplom)
     
      Školský rok 2012/2013
.....Zuzana Kodadová, Robert Kovács a Michael Andruch z Kvinty, Barbora Nagyová zo Sekundy počas letných prázdnin úspešne ukončili štúdium na Detskej UK v Bratislave
.....Robert Kovács (Kvinta) a Katarína Holíková (Tercia) úspešne reprezentovali našu školu v celoštátnej súťaži "Seminár z prírodných vied"
.....študenti našej školy - Martin Berceli, Vladimír Pappko ( Sexta), Tomáš Varga (Tercia) - získali 3. miesto na krajskom kole v cezpoľnom behu žiakov
.....Michael Andruch a Alexandra Blehová z Kvinty úspešne reprezentovali našu školu v celoslovenskej súťaži "Otázniky histórie"
.....do okresného kola Geografickej olympiády postúpili: z Prímy Ariela Šťastná, Tamara Antalová, Linda Vargová ,
zo Sekundy Laura Kariková, Kristína Rózsová , z Tercie  Peter Kelemen, Áron Gödölle 
.....do okresného kola Pytagoriády postúpili zo Sekundy Peter Kelemen, Patrícia Andicsová, z Prímy Marek Sartoris, Natália Fodorová
.....Sinan Medgyes zo 4.A na súťaži v skoku do výšky "Vianočná latka" prekonal dlhodobý rekord školy výkonom 180cm
.....študentky našej školy získali 1. miesto na majstrovstvách okresu vo volejbale stredných škôl
.....študenti našej školy získali 1. miesto na majstrovstvách okresu vo volejbale stredných škôl
.....Robert Marák zo Sexty získal 2. miesto na Svetovom pohári v kempe v Budapešti(diplom)
.....Peter Kelemen z Tercie získal 2. miesto v literárnej súťaži Hviezdoslavov Kubín
.....Tamara Antal z Prímy získala 3. miesto v literárnej súťaži Hviezdoslavov Kubín
.....Linda Gálffyová z Prímy získala čestné uznanie poroty v literárnej súťaži Hviezdoslavov Kubín
.....Ariela Šťastná z Prímy získala 1. miesto v okresnom kole Geografickej olympiády
.....Michael Andruch z Kvinty získal 3. miesto v krajskom kole Geografickej olympiády
.....Laura Oravcová z II.A získala 4. miesto v krajskom kole Geografickej olympiády
.....Lisa Kocsisová z II.A a Michael Andruch úspešne reprezentovali školu v krajskom kole Geografickej olympiády
.....študenti našej školy získali 2. miesto na Župnej olympiáde vo voljbale
.....Jana Kahancová zo Septimy získala 3. miesto na Majstrovstvách Slovenska študentov stredných škôl v šachu (diplom)
.....Zoltán Alföldi z II.A dosiahol 4. miesto na klavírnej súťaži Piano v modernom rytme v kategórii sólo (diplom)
.....Zoltán Alföldi z II.A dosiahol 3. miesto na klavírnej súťaži Piano v modernom rytme v kategórii štvorručná hra (diplom)
.....žiaci a zamestnanci našej školy v školskom roku 2012/13 prispeli sumou 360,26€ na zbierku "Dobrý anjel" 
     
      Školský rok 2011/2012
......Alžbeta Semseiová zo Septimy získala 3. miesto  v súťaži Letnej univerzity pre stredoškolákov
......Veronika Cséfalvaiová z III.A triedy  získala 3. miesto na fotografickej súťaži "Žitnoostrovská  jar" 
......Sylvia Lelkesová zo IV.A triedy získala 1. miesto v celoslovenskej literárnej súťaži "Ochrana pred požiarmi očami detí"
......Marek Zimmerman z triedy Sekunda získal 3. miesto v celoslovenskej literárnej súťaži "Ochrana pred požiarmi očami detí"
.....žiaci našej školy sa zapojili do dobročinných akcií: Dobrý anjel, Červené stužky, Zbierka pre mentálne postihnutých
.....Jozef Adamčík zo IV.A triedy získal 3. miesto v obvodnom kole Olympiády v nemeckom jazyku
.....Michal Andruch z triedy Kvarta získal 1. miesto v okresnom kole Geografickej olympiády
.....Alexandra Takácsová z triedy Kvarta získala 3. miesto v okresnom kole Geografickej olympiády
.....Alexandra Blehová z triedy Kvarta získala 5. miesto v okresnom kole Geografickej olympiády
.....Tomáš Varga z triedy Sekunda získal 1. miesto v okresnom kole Geografickej olympiády
.....Patrik Slamka  z triedy Oktáva získal 3. miesto v krajskom kole Olympiády v anglickom jazyku
.....Tomáš Varga z triedy Sekunda získal 6. miesto v krajskom kole Olympiády v anglickom jazyku
.....Veronika Pavlíková z I.A triedy získala 1. miesto a Nikoleta Hervayová zo IV.A triedy získala 2. miesto v okresnom kole literárnej súťaže Hviezdoslavov Kubín
.....Nikoleta Hervayová získala Cenu publika a Viktória Ráczová z I.A triedy získala cenu poroty v okresnom kole literárnej súťaže Hviezdoslavov Kubín
.....Stanislav Kříž z Kvinty získal 2. miesto a Katarína Holíková  zo Sekundy získala 1. miesto v okresnom kole literárnej súťaže Hviezdoslavov Kubín
.....volejbalové družstvo našej školy získal 1. miesto na Majstrovstvách okresu vo volejbale žiakov
.....volejbalové družstvo našej školy získal 1. miesto na Majstrovstvách okresu vo volejbale študentov
.....Tomáš Varga zo Sekundy je úspešným riešiteľom krajského kola Geografickej olympiády
.....Michael Andruch z Kvarty je úspešným riešiteľom krajského kola Geografickej olympiády
.....žiačky našej školy získali 2. miesto na Majstrovstvách regiónu vo volejbale ZŠ - kategória žiačky
.....žiaci našej školy získali 2. miesto na Majstrovstvách regiónu vo volejbale ZŠ - kategória žiaci
.....študenti našej školy získali 1. miesto na Majstrovstvách okresu vo florbale študentov
.....Veronika Cséfalvaiová z III.A triedy získala ocenenie za úspešný umelecký prejav na tvorivej súťaži fotografie    AMFO 2012
.....študentky našej školy získali 3. miesto vo volejbale žiačok strených škôl - krajské kolo
.....študenti našej školy získali 2. miesto vo volejbale žiakov strených škôl - krajské kolo
.....študenti našej školy na Deň narcisov vyzbierali 478,78 €
.....Robert Marák z Kvinty dosiahol 3. miesto na Majstrovstvách sveta v bojovom umení KEMPO (fotky 1, 2, 3)
.....Natália Jeriga zo IV.A získala 2. miesto vo Svetovom pohári v kyokuschin karate (fotky 1, 2, 3)
.....Kristína Rózsová z Prímy získala 3. miesto v celoslovenskom kole Geografickej olympiády -kat.Q
.....Žiaci Prímy, Sekundy a Kvarty v rámci Dňa Zeme sa zúčastnili skrášlenia okolia školy, lunaparku  a priľahlých parkov
.....Robert Marák z Kvinty získal 1. miesto na Majstrovstvách okresu v atletike - beh na 60m
..... žiaci školy na Majstrovstvách okresu v atletike získali 2. miesto v štafete  4x60m (M.Berceli, M.Mravec, D.Végh, R.Marák)
.....Martin Berceli  Kvinty získal 1. miesto na Majstrovstvách okresu v atletike - beh na 300m
.....Ladislav Vízváry zo Sexty získal 2. miesto na Majstrovstvách okresu v atletike - vrh guľou
.....Zoltán Alföldi z 1.A získal Cenu poroty na prehliadke  talentov ZUŠ v hre na klavíri
.....žiaci a zamestnanci našej školy v školskom roku 2011/12 prispeli sumou 434,29€ na zbierku "Dobrý anjel" 
       
       Školský rok 2010/2011
..... Nikoleta Túryová z II.A triedy získala 1. miesto v literárnej súťaži Slovenského olympijského výboru na tému "Športovec môj vzor" s prácou "Môj bývalý tréner".
......žiaci z triedy Sexta, Peter Kántor, Michaela Gányovicsová a Lukáš Procházka v súťaži vyhlásenej VÚC "Kraj, ktorý je mojím domovom" získali 1. miesto v okresnom kole a 3. miesto v krajskom kole.    
......žiaci našej školy pri jesennom zbere papiera nazbierali 16534 kg papiera.
......Alexandra Oroszová z III.A. triedy obsadila 1. miesto v II. kategórii na Okresnom festivale populárnej piesne "Žitnoostrovský kľúčik".
.....Zuzana Hirková z Kvinty obsadila 1. miesto v I. kategórii na Okresnom festivale populárnej piesne "Žitnoostrovský kľúčik".
......Natália Jeriga z III.A triedy dostala pri príležitosti Dňa študentov ocenenie vedenia školy " Študentka roka 2010 " .
.....Jana Kahancová z Kvinty sa umiestnila na 1. mieste v krajskom kole šachu ZŠ a SŠ v kategórii žiačky
.....Michael Andruch z Tercie sa umiestnil na 1.mieste v okresnom kole geografickej olympiády (9.2.2011)
.....Tomáš Varga z Prímy sa umiestnil na 2. mieste v okresnom kole geografickej olympiády  (9.2.2011)
.....Áron Gödölle a Peter Kelemen z Prímy sú úspešní riešitelia okresného kola geografickej olympiády
.....Vanesa Andicsová z Kvarty je úspešná riešiteľka (6. miesto) okresného kola matematickej olympiády (26.1.2011)
.....v literárnom zborníku poézie a prózy VII. Podunajské písmená 2010 publikovali naši žiaci Andicsová Vanesa,          Hyková  Nikola, Kovácsová Denisa, Kukucsová Viktória, Machovec Filip, Pavčová Natália a Proksa Ján.
..... Janka Kahancová z Kvinty sa umiestnila na 2. mieste na Majstrovstvách Slovenskej republiky 2011 v šachu mládeže
......Alexandra Blehová z Tercie sa umiestnila na 2. mieste v obvodnom kole matematickej olympiády (6.4.2011)
......detský divadelný súbor Kľúčik pri Gymnáziu L.Dúbravu získal dňa 13.4.2011 I. miesto na súťažnej prehliadke 
detskej  dramatickej tvorivosti Trnavského kraja - Senická divadelná jar
......Dominika Grajcárová na súťažnej prehliadke detskej   dramatickej tvorivosti Trnavského kraja - Senická divadelná jar
bola ocenená diplomom za herecký výkon v predstavení "Pásikavé pyžamo"
..... študenti našej školy na Deň narcisov vyzbierali 561,57 €
..... žiaci a zamestnanci našej školy v školskom roku 2010/11 prispeli sumou 526,67€ na zbierku "Dobrý anjel" .
.....Miroslav Petruf z Oktávy sa umiestnil na 2. mieste v krajskom kole súťažnej prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy Hollého pamätník
.....Juraj Morvay z Oktávy sa umiestnil na 3. mieste v krajskom kole olympiády v nemeckom jazyku (10.2.201)
.....Eszter Sárközyová z III.A triedy získala 5. miesto v medzinárodnom výchovno-vzdelávacom projekte Pátranie po predkoch.
......Dominik Klinko z III.A triedy získal 10. miesto v písaní slohových prác na tému rodovej rovnosti v rámci Národného projektu Inštitút rodovej rovnosti.
......náš divadelný krúžok Kľúčik v krajskej súťaži Senická divadelná jar dňa 13.4. v Senici sa umiestnil na 1. mieste 
       Školský rok 2009/2010
..... dobrovoľníci našej školy v rámci zbierky Týždeň modrého gombíka vyzbierali pre Unicef 253,28€
..... žiaci a zamestnanci našej školy v školskom roku 2009/10 prispeli sumou 662,12€ na zbierku "Dobrý anjel" .
......študenti našej školy na Deň narcisov vyzbierali 356,48 €
......detský divadelný súbor Kľúčik pri Gymnáziu L.Dúbravu získal dňa 15.4.2010 I. miesto na súťažnej prehliadke 
       detskej   dramatickej tvorivosti Trnavského kraja - Senická divadelná jar
......naša škola predajom vianočných pohľadníc prispela sumou 298€ na konto pre UNICEF
..... žiaci a zamestnanci našej školy v školskom roku 2008/09 prispeli sumou 872,62€ na zbierku "Dobrý anjel" a v prvom 
      polroku šk.roka 2009/2010 prispeli sumou 486,84€
..... Janka Kahancová z Kvinty je majsterka Slovenska v šachu za rok 2008 vo vekovej  kategórii do 12 rokov 
..... Denis Fekete z II.A triedy získal dňa 7.11.2009  2. miesto na Majstrovstvách Slovenska v zápasení v kategórii            starších      žiakov
..... Zuzana Marzellová z 3.A triedy získala dňa 22.10.2009  1. miesto v celoslovenskej súťaži SCHOOL DIZAJN 2009
      v odbore odevný dizajn za projekt " Šaty nie každodenné"
..... na našej škole je v budove (átriu a blízkom okolí) bezdrôtový bezplatný internet pre študentov

..... Natália  Jeriga z 2.A triedy je majsterka Slovenska v karate za rok 2004,2005,2006,2009, majsterka Maďarska za 

      rok 2002, 2003, 2004, 2009 a majsterka Česka za rok 2005
......Dominik Klinko z 2.A triedy sa umiestnil na 2. mieste v krajskom kole Modelového európskeho parlamentu
......Michael Andruch zo Sekundy obsadil 3. miesto v krajskom kole geografickej olympiády
      
.