Profil verejného obstarávateľa

           V zmysle § 22 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zriaďuje Gymnázium Ladislava Dúbravu v Dunajskej Strede na svojej internetovej stránke „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude zverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

            Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:              Názov:  Gymnázium Ladislava Dúbravu

                                                                                                      Adresa: Smetanov háj 285/8 , 929 01 Dunajská Streda

                                                                                                      IČO: 017050090     DIČ: 2021112401

 Kontaktná osoba:            Klára Sebőková, tel. 031 / 5510079                                                                                                                                          mail: sebokova.klara@zupa-tt.sk

 

Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1.000  € bez DPH

Rok 2012

I.Q.2012  : zverejnené dňa 30.marca

Hodnota zákazky

Predmet zákazky

Identifikácia úspešného uchádzača

 ------

 ------

 ------

II.Q.2012 : zverejnené dňa 30.júna

Hodnota zákazky

Predmet zákazky

Identifikácia úspešného uchádzača

 ------

 ------

 ------

III.Q.2012 : zverejnené dňa 30.septembra

Hodnota zákazky

Predmet zákazky

Identifikácia úspešného uchádzača

37,-€ / vyučovací deň    cca 7000,-€ / školský rok

 Upratovacie služby

 Zenith s.r.o., 93014 Mad 188

IV.Q.2012 : zverejnené dňa 30.decembra

Hodnota zákazky

Predmet zákazky

Identifikácia úspešného uchádzača

------

------

------

Rok 2013

I.Q.2013  : zverejnené dňa 30.marca

Hodnota zákazky

Predmet zákazky

Identifikácia úspešného uchádzača

 ------

 ------

 ------

II.Q.2013 : zverejnené dňa 30.júna

Hodnota zákazky

Predmet zákazky

Identifikácia úspešného uchádzača

 ------

 ------

 ------

III.Q.2013 : zverejnené dňa 30.septembra

Hodnota zákazky

Predmet zákazky

Identifikácia úspešného uchádzača

 37,- € / vyučovací deň    cca 7000,- € / školský rok

  Upratovacie služby

   Zenith s.r.o., 93014 Mad 188

IV.Q.2013 : zverejnené dňa 30.decembra

Hodnota zákazky

Predmet zákazky

Identifikácia úspešného uchádzača

------

------

------

Rok 2014

I.Q.2014  : zverejnené dňa 30.marca

Hodnota zákazky

Predmet zákazky

Identifikácia úspešného uchádzača

 ------

 ------

 ------

II.Q.2014 : zverejnené dňa 30.júna

Hodnota zákazky

Predmet zákazky

Identifikácia úspešného uchádzača

 ------

 ------

 ------

III.Q.2014 : zverejnené dňa 30.septembra

Hodnota zákazky

Predmet zákazky

Identifikácia úspešného uchádzača

  37,- € / vyučovací deň    cca 7000,- € / školský rok

    Upratovacie služby

   Zenith s.r.o., 93014 Mad 188

IV.Q.2014 : zverejnené dňa 30.decembra

Hodnota zákazky

Predmet zákazky

Identifikácia úspešného uchádzača

------ 

------

------

 Rok 2015

I.Q.2015  : zverejnené dňa 30.marca

Hodnota zákazky

Predmet zákazky

Identifikácia úspešného uchádzača

 ------

 ------

 ------

II.Q.2015 : zverejnené dňa 30.júna

Hodnota zákazky

Predmet zákazky

Identifikácia úspešného uchádzača

 ------

 ------

 ------

III.Q.2015 : zverejnené dňa 30.septembra

Hodnota zákazky

Predmet zákazky

Identifikácia úspešného uchádzača

  37,- € / vyučovací deň    cca 7000,- € / školský rok

    Upratovacie služby

   Zenith s.r.o., 93014 Mad 188

IV.Q.2015 : zverejnené dňa 30.decembra

Hodnota zákazky

Predmet zákazky

Identifikácia úspešného uchádzača

------ 

------

------

 Rok 2016

I.Q.2016  : zverejnené dňa 30.marca

Hodnota zákazky

Predmet zákazky

Identifikácia úspešného uchádzača

 ------

 ------

 ------

II.Q.2016 : zverejnené dňa 30.júna

Hodnota zákazky

Predmet zákazky

Identifikácia úspešného uchádzača

 ------

 ------

 ------

III.Q.2016 : zverejnené dňa 

Hodnota zákazky

Predmet zákazky

Identifikácia úspešného uchádzača

------

 ------ ------

IV.Q.2016 : zverejnené dňa 

Hodnota zákazky

Predmet zákazky

Identifikácia úspešného uchádzača

------ 

------

------

 Rok 2017

I.Q.2017  : zverejnené dňa 30.marca

Hodnota zákazky

Predmet zákazky

Identifikácia úspešného uchádzača

                                        ------

                       ------ 

                                        ------

II.Q.2017 : zverejnené dňa 30.júna

Hodnota zákazky

Predmet zákazky

Identifikácia úspešného uchádzača

                                       ------

                       -------

                              ------  

III.Q.2017 : zverejnené dňa 30.septembra

Hodnota zákazky

Predmet zákazky

Identifikácia úspešného uchádzača

 ------

------

 ------

IV.Q.2017 : zverejnené dňa 30.decembra

Hodnota zákazky

Predmet zákazky

Identifikácia úspešného uchádzača

  ------

------

------

  Rok 2018

I.Q.2018  : zverejnené dňa 31.marca

Hodnota zákazky

Predmet zákazky

Identifikácia úspešného uchádzača

                                                                 2714,28 €

tepelná energia

Southerm s.r.o.

II.Q.2018 : zverejnené dňa 30.júna

Hodnota zákazky

Predmet zákazky

Identifikácia úspešného uchádzača

                                                                  2714,28 €

tepelná energia

Southerm s.r.o.

III.Q.2018 : zverejnené dňa 30.septembra

Hodnota zákazky

Predmet zákazky

Identifikácia úspešného uchádzača

                                                              2714,28 €

 tepelná energia

Southerm s.r.o.

IV.Q.2018 : zverejnené dňa 30.decembra

Hodnota zákazky

Predmet zákazky

Identifikácia úspešného uchádzača

                                                             2714,28 €

tepelná energia

Southerm s.r.o.

                                                                 1427,88 € kancelárska technika CanTon s.r.o.
                                                               10238,40 € IT- do učebne informatiky SINO s.r.o.
                                                                 1802,00 € osobné počítače SM SERVIS s.r.o.
                                                                 1403,78 € kancelárske potreby Papier Charlie s.r.o.
 

 Rok 2019

I.Q.2019  : zverejnené dňa 30.marca

Hodnota zákazky

Predmet zákazky

Identifikácia úspešného uchádzača

                                        2915,28 €

 tepelná energia               

Southerm s.r.o.                        

II.Q.2019 : zverejnené dňa 30.júna

Hodnota zákazky

Predmet zákazky

Identifikácia úspešného uchádzača

                                       ------

                       -------

                              ------  

III.Q.2019 : zverejnené dňa 30.septembra

Hodnota zákazky

Predmet zákazky

Identifikácia úspešného uchádzača

 ------

------

 ------

IV.Q.2019 : zverejnené dňa 30.decembra

Hodnota zákazky

Predmet zákazky

Identifikácia úspešného uchádzača

  ------

------

------