Vedenie školy  (od 1.9.2018)

 
Telefón:

Mobil:

         E-mail:
Riaditeľka školy :  Mgr. Monika Sihelská 031 / 552 75 27 0911 639 111 riaditel@gymds,sk 
Zástupkyňa riaditeľky: Mgr. Bernadeta Véghová 031 / 551 00 78 zastupkyna@gymds.sk 
Tajomníčka: Mgr. Denisa Bódisová 031 / 552 23 34   sekretariat@gymds.sk 
Účtovníčka: Klára Sebőková 031 / 551 00 79 gymds@zupa-tt.sk