Najvýznamnejšie úspechy žiakov našej školy 

           Úspechy za školský rok:                              
   2008 / 2009             2009 / 2010           2010 /2011
   2011 / 2012             2012 / 2013           2013 / 2014
   2014 / 2015