Učitelia

Pracovníci školy:

Zoznam učiteľov
P.č. Titul Meno Aprobácia Funkcia
1 Mgr. Balážiová Dana SJL - HUV triedna učiteľka - Septima
2 Mgr. Bálintová Zuzana BIO - CHEM triedna učiteľka - Príma
3 Mgr. Horváth-Chochola Denisa NEJ triedna učiteľka - Tercia
4 Mgr. Horváth Ľudovít TEV- BRV-TECHV triedny učiteľ - II.A
5 Mgr. Hudák Adrián BIO - GEO  
6 Mgr. Kállayová Priska MAT - FYZ triedna učiteľka -III.A
7 RNDr. Kissová Edita MAT - FYZ    
8   Múčka Dalimír GEO  
9 Mgr. Lovasová Lucia ANJ triedna učiteľka - Sekunda  
10 PaedDr. Pácalová Beáta SJL  - OBN - ETI triedna učiteľka 
11 Mgr. Reháková Zuzana BIO - CHE triedna učiteľka - Kvarta
12 Mgr. Sedlár Michal CHEM - INF triedny učiteľ - I.A  
13 Mgr. Sihelská Monika MAT - FYZ riaditeľka školy 
14 Mgr. Strigač Juraj DEJ - NAS - ETV triedny učiteľ
15 PaedDr. Šafránková Zdenka MAT - CHE    
16 Mgr. Šándorová Klára ANJ triedna učiteľka - Sexta
17 Mgr. Tilajčíková Edita ANJ - NEJ triedna učiteľka - Kvinta
18 Mgr. Vermes Baán Mária ANJ  
19 Mgr. Véghová Bernadeta SJL - VYV zástupkyňa riaditeľa školy triedna učiteľka -  Oktáva, výchovná poradkyňa  
           
           
21 Mgr. Miruša Ladislav NAV-kat