Rada rodičov

 Členovia rady rodičovského združenia v školskom roku 2019 / 2020

 Finacovanie         tu nájdete číslo účtu ZRPŠ

Vážení rodičia,

aj tento rok je možné prispieť na činnosť nášho Rodičovského združenia pri Gymnáziu prostredníctvom 2% z daní a tým podporiť výchovu a vzdelávanie našich detí a tak isto aj ich športové a kultúrno-spoločenské aktivity. Nakoľko je náš rozpočet každým rokom menší, v mene Rodičovského združenia,  Vás chceme poprosiť, aby ste o tento príspevok požiadali aj svojich príbuzných, priateľov, známych, prípadne kolegov a ďalších sympatizantov našej školy.

 Všetkým prispievateľom vopred  ďakujeme,

Monika Zsoldosová- predsedníčka Rady rodičov