Adresa:

Telefón

  E-mail:    

Aktulizácia:

Presný čas:
Smetanov háj 285/8, 929 01 Dunajská Streda + 421 31 55 22 33 4

  gymds@gymds.sk

30.3.2020  

 
Usmernenia  z MZ SR - COVID19

Usmernenia z MS SR

    Oznam

Na základe rozhodnutia MSVVaŠ SR školy zostávajú naďalej zatvorené od 30.3.2020 až do odvolania.

Štúdium bude prebiehať prostredníctvom elektronickej komunikácie s učiteľmi. Študenti sú povinní sledovať https://gymnaziumds.edupage.org/login/ - IŽK, riadne vypracovať úlohy, ktoré im budú zadané a učiť sa podľa pokynov vyučujúcich.

Prosíme rodičov, aby dohliadli na domácu prípravu svojich detí a na zodpovedné správanie sa pri dodržaní domácej karantény.

Vedenie školy

 Aktuality:   Meniny má

Počasie

Dôležité: 

Výsledky MS 2019    externá časť 

Prospech a dochádzka za 1. polrok šk. roku 2019/20                   

Hodnotiaca správa za školský rok 2018/2019          

Informácie o študentských preukazoch ISIC

Tlačivá                                                                

Internetová žiacka knižka             
Školský poriadok 2019/20

Rozvrh hodín 8-roč.  rozvrh hodín 4-roč.

 Zvonenie  

Kritériá na prijatie uchádzačov  8-ročné , 4-ročné štúdium

Pri prezeraní našej stránky budete potrebovať programy     a  tiež  .Nájdete nás už aj na  -u.
Stránka je optimalizovaná pre rozlíšenie 1024 x 768.