Adresa:

Telefón

  E-mail:    

Aktulizácia:

Presný čas:
Smetanov háj 285/8, 929 01 Dunajská Streda + 421 31 55 22 33 4

  gymds@gymds.sk

15.11.2019  

 

      

    

 

 Aktuality:   Meniny má

Počasie

Dôležité: 

Výsledky MS 2019    externá časť 

Prospech a dochádzka za 2. polrok šk. roku 2018/19                   

Hodnotiaca správa za školský rok 2017/2018          

Informácie o študentských preukazoch ISIC

Tlačivá                                                                

Internetová žiacka knižka             
Školský poriadok 2019/20

Rozvrh hodín 8-roč.  rozvrh hodín 4-roč.

 Zvonenie  

Voľné pracovné miesta  

 4-ročné štúdium - prijatí        4-ročné štúdium - neprijatí

 8-ročné štúdium - prijatí        8-ročné štúdium - neprijatí

Pri prezeraní našej stránky budete potrebovať programy     a  tiež  .Nájdete nás už aj na  -u.
Stránka je optimalizovaná pre rozlíšenie 1024 x 768.