Adresa:

Telefón

  E-mail:    

Aktulizácia:

Presný čas:
Smetanov háj 285/8, 929 01 Dunajská Streda + 421 31 55 22 33 4

  gymds@gymds.sk

9.1.2020  

 Oznamy

    Dňa 15.1.2020 od 16:30 do 18:00 sa uskutočnia triedne schôdze RZ.

     Pozývame Vás na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 29.1.2020 od 10:00 pre 4-ročné štúdium a od 16:30 pre 8 a 4-ročné štúdium.       

     Srdečne Vás pozývame na Ples  Gymnázia Ladislava Dúbravu, ktorý sa uskutoční dňa 8.2.2020 od 19:00 v reštaurácii Luni. Bližšie informácie môžete získať na t.č.5522334 .

                                                           vedenie školy

 Aktuality:   Meniny má

Počasie

Dôležité: 

Výsledky MS 2019    externá časť 

Prospech a dochádzka za 2. polrok šk. roku 2018/19                   

Hodnotiaca správa za školský rok 2018/2019          

Informácie o študentských preukazoch ISIC

Tlačivá                                                                

Internetová žiacka knižka             
Školský poriadok 2019/20

Rozvrh hodín 8-roč.  rozvrh hodín 4-roč.

 Zvonenie  

 4-ročné štúdium - prijatí        4-ročné štúdium - neprijatí

 8-ročné štúdium - prijatí        8-ročné štúdium - neprijatí

Pri prezeraní našej stránky budete potrebovať programy     a  tiež  .Nájdete nás už aj na  -u.
Stránka je optimalizovaná pre rozlíšenie 1024 x 768.