Naši študenti

                 

 

 

Tabuľa cti  -  naši najlepší študenti, na ktorých sme hrdí
Študent / študentka roka - každý rok je vybraný  študent, ktorý popri výbornej dochádzke, prospechu a správaní dosiahol v danom roku niečo výnimočné
Bývalí študenti:   Absolventi  
Súčasní študenti: 8-ročné štúdium    Príma   Sekunda   Tercia   Kvarta   Kvinta   Sexta   Septima   Oktáva   
4-ročné štúdium    I.A     II.A     III.A    IV.A