Zmluvy, objednávky a faktúry  (od 1. januára 2011)

 

Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja (t.j. aj naša škola ) ako povinné osoby v zmysle zákona č.211 / 2000 Z.z.  o slobode informácií  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú povinné zverejňovať po 1.januári 2011 zmluvy, objednávky tovarov a služieb a faktúry na tovary a služby. 

 Zmluvy, objednávky a faktúry sú v PDF formáte.

 

ROK  Zmluvy Objednávky Faktúry
2011 ( 3 ) ( 0 ) 1. polrok      ( 51 )
2. polrok      ( 0 )
2012 (4) ( 4 ) 1. polrok       ( 78 )
2. polrok     ( 82 )

 2013

 (5)

 (9)

 1. polrok       ( 84 )

 2. polrok    ( 97 )

 2014

(5)

(2)

 1. polrok      ( 77 )

            2.polrok       ( 87 )

 2015

(1)

(2)

1. polrok    (89)

 2. polrok    (115)

  2016

(2)

1. polrok    (103)

2. polrok    (111)

 2017

   

1. polrok    (100)

 2.polrok    (180)

 2018

 (2)

 

1. polrok (88)

2. polrok (89)

2019

(1)

 

1. polrok(86)

2. polrok(95)